Tajemnice przyrody

LEKCJA 1 – 16 września

Nazwa bloku programowego : Tajemnice przyrody
Temat:  Przyroda i jej składniki

Cele główne: uczeń

 • Co to jest przyroda ?
 • Zna składniki przyrody ożywione i nieożywione

Cele szczegółowe: uczeń

 • Wie jak rozpoznawać przyrodę dzięki zmysłom
 • Potrafi szukać informacji o przyrodzie
 • Wie w jaki sposób prowadzić obserwację
 • Zna przyrządy i pomoce przyrodnika

Metody pracy :

 • słowne – pogadanka, wykład, informacja
 • problemowe- udzielanie odpowiedzi, zadawanie pytań
 • oglądowe – ilustracje, karty pracy, ćwiczenia
 • twórczego myślenia

Środki dydaktyczne

 • podręcznik i ćwiczenia do klasy IV ;Tajemnice przyrody
 • karty pracy
 • ćwiczenia
 • mapa

Przebieg I jednostka lekcyjna.

Temat : Jak poznawać przyrodę ?

 1. Czym jest przyroda ?
  podział na składniki ożywione i nieożywione
  b. poznawanie poprzez zmysły
  c. różnica pomiędzy obserwacją a doświadczeniem
  d. przyrządy do obserwacji przyrody
 2. Budowa mikroskopu