Konspekt zajęć

LEKCJA 1–16 WRZEŚNIA 

Nazwa bloku programowego: Holidays.
Temat: What did you do on holidays?

Cele główne: 

 • Rozwijanie umiejętności swobodnego mówienia w języku angielskim
 • Rozbudzanie ciekawości i chęci do nauki języka angielskiego

Cele szczegółowe:

 • Uczniowie uczą się opowiadać o swoich doświadczeniach podczas wakacji
 • Uczniowie poznają i utrwalają słownictwo związane z różnymi aktywnościami, które podejmują w czasie wolnym

Metody pracy:

 • Metody praktyczne: pytania i odpowiedzi, słuchanie i powtarzanie
 • Ruchowa
 • Aktywizująca: gry i zabawy

Środki dydaktyczne:

 • Podręcznik,
 • Zeszyt ćwiczeń
 • Flashcards
 • Nagrania video

 

Przebieg I jednostka lekcyjna, temat:  What did you do on holidays

 • Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów w języku angielskim
 • Uczniowie uczą się nowego i powtarzają znane już słownictwo poprzez zabawę
 • Uczniowie żegnają się z nauczycielem używając zwrotów w języku angielskim