Konspekt zajęć

LEKCJA 1–16 WRZEŚNIA

Nazwa bloku programowego: Holidays.
Temat: Visit in England

Cele główne: 

 • Rozwijanie umiejętności swobodnego mówienia w języku angielskim
 • Rozbudzanie ciekawości i chęci do nauki języka angielskiego
 • Poznanie podstawowych informacji dotyczących krajów anglojęzycznych

Cele szczegółowe:

 • Uczniowie poznają podział Wielkiej Brytanii na kraje – Szkocję, Anglię, Walię i Północną Irlandię
 • Uczniowie z uwagą słuchają tekstu czytanego i tłumaczą go wspólnie z nauczycielem
 • Uczniowie samodzielnie wykonują kartę pracy

Metody pracy:

 • Metody praktyczne: pytania i odpowiedzi, słuchanie i powtarzanie
 • Audiowizualna: słuchanie tekstu czytanego

Środki dydaktyczne:

 • Podręcznik,
 • Karty pracy
 • Flashcards

Przebieg I jednostka lekcyjna, temat:  Visit in England

 • Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów w języku angielskim
 • Chętni uczniowie opowiadają krótko jak spędzili wakacje
 • Nauczyciel zapoznaje uczniów z topografią Wielkiej Brytanii i tekstem czytanym
 • Uczniowie wypełniają kartę pracy
 • Pożegnanie z klasą , zadanie pracy domowej