Konspekt zajęć

LEKCJA 1–16 WRZEŚNIA

Nazwa bloku programowego: Holidays.
Temat: Destinations

Cele główne: 

 • Rozwijanie umiejętności swobodnego mówienia w języku angielskim
 • Rozbudzanie ciekawości i chęci do nauki języka angielskiego

Cele szczegółowe:

 • Uczniowie uczą się opowiadać o swoich doświadczeniach podczas wakacji
 • Uczniowie poznają słownictwo określające cele podróży wakacyjnych oraz środki transportu

Metody pracy:

 • Metody praktyczne: pytania i odpowiedzi, słuchanie i powtarzanie
 • Ruchowa
 • Aktywizująca: gry i zabawy

Środki dydaktyczne:

 • Podręcznik,
 • Flashcards
 • Nagrania z płyty CD

 

Przebieg I jednostka lekcyjna, temat:  Destinations

 • Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów w języku angielskim
 • Uczniowie z pomocą Flashcards poznają nazwy miejsc w które można jechać na wakacje (morze, góry, jezioro) i powtarzają je wraz z nauczycielem
 • Uczniowie słuchają nagrania komiksu pt „Where is Chatty?” i tłumaczą go wspólnie z nauczycielem
 • Uczniowie poznają i powtarzają słowa piosenki „Wheels on the bus”
 • Pożegnanie z klasą, zadanie pracy domowej