TAJEMNICE PRZYRODY

KONSPEKT DLA KLASY IV

OPRACOWAŁA : mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 2 – 30 września

Nazwa bloku programowegoTajemnice przyrody
Temat:  Określamy kierunki geograficzne

Cele główne: uczeń

 • wie co to jest widnokrąg,
 • zna cztery podstawowe kierunki geograficzne,

Cele szczegółowe: uczeń

 • zna kierunki pośrednie i ich nazwy angielskie
 • wie jak posługiwać się kompasem
 • potrafi wyjaśnić czym jest gnom
 • potrafi wyjaśnić czym jest Gwiazda Polarna, Mały i Wielki Wóz

Metody pracy :

 • słowne – pogadanka, wykład, informacja
 • problemowe- udzielanie odpowiedzi, zadawanie pytań
 • oglądowe – ilustracje, karty pracy, ćwiczenia
 • twórczego myślenia
 • audiowizualne- prezentacja multimedialna

Środki dydaktyczne

 • podręcznik i ćwiczenia do klasy IV ;Tajemnice przyrody, karty pracy, ćwiczenia, kompas, prezentacja multimedialna

Przebieg I jednostka lekcyjna.

Temat :  Jak wyznaczać kierunki widnokręgu ?

 1. Określamy kierunki widnokręgu
  Pojęcie widnokręgu
  b. Poznanie głównych i pośrednich kierunków geograficznych
  c. Umiejętność posługiwania się kompasem
  d. Czym jest gnom ?
 2. Gwiazda Polarna, Mały i Wielki Wóz