TAJEMNICE PRZYRODY

KONSPEKT DLA KLASY V
OPRACOWAŁA: mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 2 – 30 września

 

Nazwa bloku programowegoTajemnice przyrody
Temat:  Wody powierzchniowe Polski, Lasy w Polsce

Cele główne: uczeń

 • zna pojęcie wody powierzchniowe
 • wie jakie są najdłuższe rzeki w Polsce
 • zna rodzaje drzew występujące w Polsce

Cele szczegółowe: uczeń

 • zna pojęcie jeziora oraz ich podział
 • zna rodzaje zbiorników wodnych
 • potrafi wyjaśnić czym jest obszar bagienny
 • orientuje się jakie jest rozmieszczenie lasów na mapie
 • zna najgroźniejsze składniki leśne

Metody pracy :

 • słowne – pogadanka, wykład, informacja
 • problemowe- udzielanie odpowiedzi, zadawanie pytań
 • oglądowe – ilustracje, karty pracy, ćwiczenia
 • twórczego myślenia

Środki dydaktyczne

 • podręcznik i ćwiczenia do klasy V , Tajemnice przyrody, karty pracy, ćwiczenia, mapa Polski, ilustracje rzek

Przebieg I jednostka lekcyjna.

Temat : Wody powierzchniowe Polski

 1. Wisła i Odra najdłuższe rzeki w Polsce
 2. Pojęcie jeziora oraz jego rodzaje
 3. Bagna i ich występowanie

Przebieg II jednostka lekcyjna

Temat : Lasy Polski

 1. Czym jest las ?
 2. Jaką część kraju porasta ?
 3. Rozmieszczenie lasów w Polsce
 4. Najgroźniejsze szkodniki leśne

Zadanie domowe :

 • Opiszę jeden z wybranych szkodników lasu
 • Zapoznam się z treścią rozdziału podział administracyjny Polski, podręcznik str 43.