Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja  3 – 14 października

Nazwa bloku programowego: Hello.

Temat: In the garden.

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności językowych,
 • rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • uczeń rozpoznaje i nazywa kolory: blue, green,
 • uczeń potrafi wskazać odpowiedni obrazek na podstawie nagrania,
 • uczeń zna słówka tree, flower,
 • globalnie odczytuje poznane wyrazy.

Metody:

 • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi,
 • ruchowa,
 • aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:  materiały multimedialne, podręcznik, nagrania audio.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat   :  In the garden.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Nauczyciel zapoznaje uczniów z nowym słownictwem.
 4. Uczniowie wykonują różne zadania utrwalające.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.