Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja  3 – 14 października

Nazwa bloku programowego: My hobby.

Temat: I like baking.

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności językowych,
 • rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • uczeń poznaje nowe nazwy zajęć w czasie wolnym,
 • umie przeczytać dialogi na temat ulubionych zajęć,
 • numeruje obrazki zgodnie z treścią rymowanki,
 • współpracuje z innymi dziećmi w czasie czytania z podziałem na role,
 • potrafi uzupełnić zdania odpowiednimi słowami lub wyrażeniami.

Metody:

 • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi,
 • ruchowa,
 • aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne: materiały multimedialne, podręcznik, nagrania audio, zeszyt ćwiczeń.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat  :  I like baking.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Nauczyciel zapoznaje uczniów z nowym słownictwem.
 4. Uczniowie wykonują różne zadania utrwalające.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.