Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja  3 – 14 października

Nazwa bloku programowego: Meet my family.

Temat: A tall and beautiful penguin.

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności językowych,
 • rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • uczeń poznaje nowe przymiotniki,
 • uczeń potrafi opisać zwierzęta,
 • uczeń opisuje swoich kolegów i koleżanki ,

Metody:

 • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi,
 • ruchowa,
 • aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne: materiały multimedialne, podręcznik, nagrania audio i video, zeszyt ćwiczeń.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat  :  A tall and beautiful penguin.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Nauczyciel zapoznaje uczniów z nowym słownictwem.
 4. Uczniowie czytają teksty, słuchają nagrań i wykonują różne zadania utrwalające.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.