Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VII

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja  3 – 14 października

Nazwa bloku programowego: Who am I?

Temat: Jack’s online profile.

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności językowych,
 • rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • uczeń rozumie proste teksty na temat zainteresowań,
 • uczeń potrafi nazwać niektóre kraje europejskie,
 • uczeń zna nazwy członków rodziny,
 • uczeń opowiada i zadaje pytania na temat codziennych czynności.

Metody:

 • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi,
 • ruchowa,
 • aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne: materiały multimedialne, podręcznik, nagrania audio i video.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat Jak’s online profile.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Nauczyciel zapoznaje uczniów z nowym słownictwem.
 4. Uczniowie czytają tekst i wykonują różne zadania utrwalające.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.