Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 2 

OPRACOWAŁA: mgr Joanna Dębicka

Lekcja  3 – 14 października

Nazwa bloku programowego: WAKACJE WSPOMNIENIA

Temat:  ZAUŁEK SŁÓWEK – WYRAZY I ZDANIA

Cele główne:

 • rozpoznawanie dwuznaków spośród innych głosek;
 • zapisywanie zdań zakończonych: kropką, pytajnikiem, wykrzyknikiem;

Cele szczegółowe: dziecko:

 • zapisuje zdania w zeszycie;
 • liczy głoski i litery w wyrazach;
 • uzupełnia wyrazy odpowiednimi głoskami;

Metody:

 • czynne: metoda kierowania aktywnością; metoda ćwiczeń;
 • słowne: rozmowy, opowiadania, zagadki, objaśnienia.

Środki dydaktyczne:

„Nasze Ćwiczenia klasa2”,zeszyty w 3 linie, kostka, pionki, litery zapisane na kartkach.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Głoski i litery

 1. Zabawa w szukanie dwuznaków z rozsypanych liter;
 2. Liczenie głosek i liter w wyrazach.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Tworzenie wyrazów

 1. Dobieranie samogłosek, tak by powstały wyrazy;
 2. Uzupełnianie wyrazów odpowiednimi literami;
 3. Rozwiązywanie rebusów wyrazowych.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Tworzymy zdania

 1. Układanie zdań z sylab. Zapisywanie wyrazów po przecinku;
 2. Zapisywanie zdań zakończonych: kropką, pytajnikiem, wykrzyknikiem.

IV jednostka lekcyjna:

Temat: Gra planszowa

 1. Gra planszowa z wykorzystaniem: dwuznaków oraz samogłosek.