J. angielski

KONSPEKT DLA  KLASY 0

OPRACOWAŁA: mgr Joanna Dębicka

Lekcja  3 – 14 października

Nazwa bloku programowego: HELLO AGAIN!

Temat:   BODY PARTS

Cele główne:

 • powtórzenie nazw części ciała w języku angielskim;

Cele szczegółowe:

 • potrafi wymienić w języku angielskim podstawowe części ciała;
 • potrafi wskazać na swoim ciele wymawiane przez nauczyciela nazwy części ciała;
 • śpiewa i ilustruje ruchem piosenki.

Metody:

 • metody czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda zadań, metoda ćwiczeń;
 • metody oglądowe: obserwacja i pokaz, przykład osobisty nauczyciela, udostępnianie sztuki: utwory muzyczne;
 • metody słowne: opowiadania, uczenie piosenek.

Środki dydaktyczne:

Płyta cd, odtwarzacz płyt cd, gra memory, książka „Lenny long legs”;

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Body parts – części ciała

 1. Powitanie piosenką „hello song”
 2. Song „Head, shoulder, knees and toes”
 3. Gra memory „body”
 4. Song „hurry up”
 5. Czytanie wierszyka „Lenny Long Legs”.