Biologia

KONSPEKT DLA KLASY VII   

OPRACOWAŁ:  mgr Piotr Kabata

Lekcja 3   –    14 października

Nazwa bloku programowego: Biologia

Temat: Budowa i funkcje układu ruchu

Cele główne:

  • zapoznanie uczniów ze specyfiką układu ruchu i współzależności;
  •  poszczególnych jego elementów.

Cele szczegółowe:

  • uczeń potrafi wymienić części aparatu ruchu człowieka;
  • uczeń opisuje budowę i rolę szkieletu osiowego;
  • uczeń wymienia elementy szkieletu kończyn i ich obręczy.

Metody:

  • wykład.

Środki dydaktyczne:

plansze, ilustracje, podręcznik.

Przebieg:

I   jednostka lekcyjna:

Temat Jak się poruszamy?

  1. Pojęcie aparatu ruchu i jego części składowe
  2. Szkielet osiowy, jego budowa i rola
  3. Szkielet kończyn oraz ich obręczy