Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV  

OPRACOWAŁA:  dr Maria Kabata

Lekcja 4  –  28 października

Nazwa bloku programowego: JĘZYK POLSKI

Temat: Zasady pisania listów.

Cele główne:

 • poznanie zasad pisania listów;
 • zapoznanie się z właściwymi formami grzecznościowymi.

Cele szczegółowe:

 • uczeń umie wymienić elementy budowy listu;
 • właściwie adresuje kopertę ;
 • określa tematykę przeczytanego listu.

Metody:

 • rozmowa kierowana;
 • ćwiczenia redakcyjne;
 • praca z tekstem.

Środki dydaktyczne:

podręcznik, zeszyt ćwiczeń, karta pracy.

Przebieg:

I  jednostka lekcyjna:

Temat : Piszemy list do przyjaciół.

 1. Poznanie zasad budowy listu .
 2. Ćwiczenia językowe .
 3. Pisanie listu.