Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VII

OPRACOWAŁA:  dr Maria Kabata

Lekcja 4  –  28 października

Nazwa bloku programowego: JĘZYK POLSKI

Temat: Sztuka argumentacji

Cele główne:

 • poznanie zasad budowy wypowiedzi;
 • budowa akapitów, rozwinięcia, podsumowania;
 • komponowania tekstu i argumentowania.

Cele szczegółowe:

 • uczeń umie komponować wypowiedź;
 • potrafi budować spójne akapity teksów i wypowiedzi;
 • umie dobierać argumenty .

Metody:

 • pogadanka;
 • wykład;
 • praca z tekstem.

Środki dydaktyczne:

podręcznik, ćwiczenia.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat  : Jak budować akapity, komponować tekst.

 1. Zapoznanie się z zasadami komponowania tekstu..
 2. Ćwiczenia w zakresie sprawności językowej.