Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V

OPRACOWAŁA:  dr Maria Kabata

Lekcja 5  –  28 października

Nazwa bloku programowego: Język Polski

Temat:  Ćwiczenie w sprawności językowej

Cele główne:

  • poznawanie różnic między różnymi formami wypowiedzi ;
  • zna różnice między ocenianiem, komentowanie, informowaniem.

Cele szczegółowe:

  • uczeń potrafi zbudować zarówno wypowiedź neutralną jak i nacechowaną emocjonalnie;
  • umie odróżnić typy wypowiedzi ustnych
  • wie jak wyrazić swoją asertywną postawę.

Metody:

  • praca z tekstem;
  • ćwiczenia językowe.

Środki dydaktyczne:

podręcznik, prezentacja, test.

Przebieg:

I  jednostka lekcyjna:

Temat:  Informuje czy komentuje?

  1. Omówienie różnic między komentowaniem a informowaniem.
  2. Wypowiedzi emocjonalne – cechy charakterystyczne.
  3. Ćwiczenia językowe.