Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY „O”,
OPRACOWAŁA : Małgorzata Hrapkowicz

Lekcja 4 – 28 października

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna
Temat: Opowieści złotej jesieni.

Cele główne:
• kształtowanie pojęcia liczby;
• rozwijanie myślenia matematycznego;
• zapoznanie z wyglądem liczby „1” i „2”;

Cele szczegółowe:
• potrafi wykonać proste zadania matematyczne;
• zna graficzny obraz liczby „1” i „2”;
• potrafi napisać liczbę „1” i „2”;
• umie odwzorować palcem obraz liścia;
• potrafi klasyfikować drzewa na liściaste i iglaste;
• umie rozpoznać i nazwać podstawowe gatunki drzew;
• potrafi rozpoznać i opisać zjawiska pogodowe charakterystyczne dla jesieni;
• umie odczytać informacje zapisane symbolicznie.

Metody:
• słowna;
• oglądowa;
• pogadanka;
• czynna;
• problemowa.

Środki dydaktyczne: karta pracy 1, teczka małego artysty, kasztany, zapałki, kredki, liście drzew, owoce , ołówek.

Przebieg:
I jednostka lekcyjna
Temat: Zajęcia zorganizowane na wolnym powietrzu.

II jednostka lekcyjna:
Temat: Jesień w parku i lesie.
„Wyjątkowa jedynka” – działania matematyczne i graficzne, wprowadzenie obrazu graficznego liczby 1.
„Jesienny liść” – doskonalenie manualnej.
Dzik i jeż – samodzielne składanie sylwetki zwierząt.
„Nasze drzewa” – omawianie wyglądu różnych gatunków drzew iglastych i liściastych.
„Owoce drzew” – ćwiczenia w klasyfikowaniu owoców i liści tych samych drzew.

III jednostka lekcyjna:
Temat: Paleta Pani Jesieni.
„ Liczba 2 i czego mamy po dwa” – zajęcia matematyczne, wprowadzenie liczby 2.
Wykonanie ćwiczeń z karty pracy str. 45.
„Kasztankowe ludziki „ – ćwiczenia w przeliczaniu, wykonanie kasztankowego ludzika.
„Portret jesieni” – praca plastyczna.
„Jesienna pogodynka” – przyporządkowywanie symboli pogodowych.