Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV

OPRACOWAŁ:  mgr Piotr   Kabata

Lekcja 4 – 28 października

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat:  Z historią na ty

Cele główne:

  • wprowadzenie pojęć umożliwiających obliczanie czasu wydarzeń historycznych.

Cele szczegółowe:

  • uczeń potrafi posługiwać się osią czasu;
  • uczeń rozróżnia pojęcia: chronologia, wiek, tysiąclecie, epoka;
  • uczeń rozumie potrzebę podziału czasu w historii na epok.

Metody:

  • praca z podręcznikiem,
  • ćwiczenia z osią czasu.

Środki dydaktyczne:

podręcznik

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat : Czas w historii – obliczanie czasu cz.I.

1.Powtórzenie pojęc wprowadzonych na poprzedniej lekcji – krótka sprawdzian.

2.Wprowadzenie do chronologii.

3.Omówienie pojęć: oś czasu, wiek, tysiąclecie i epoka.

4.Cyfry rzymskie.

 

Zadanie domowe:

Zamiana zapisów trwania poszczególnych epok historycznych z cyfr arabskich na rzymskie