Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY  1

OPRACOWAŁA: Katarzyna Jefmańska

Lekcja  4 – 28  październik

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna

Temat:  Moja rodzina

Cele główne:

 • poznanie charakterystycznych drzew, roślin i zwierząt żyjących w parku, rozpoznawanie ich na zdjęciach;
 • utrwalenie nazw drzew, roślin i zwierząt;
 • nabywanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
 • omówienie ról w rodzinie;
 • pisanie liter „m”, „M”, „t” , „T”;
 • pisanie po śladzie połączeń literowych „mo”, „om”, „me”, „em”, „memo”, „mimi”, „ani”, „ta”, „to”, „te”,”, „ot”, „tata”, „mama”

Cele szczegółowe: uczeń:

 • rozpoznaje i właściwie nazywa drzewa, rośliny i zwierzęta żyjące w parku;
 • zna budowę drzewa;
 • słucha uważnie tekstów czytanych przez nauczyciela;
 • odpowiada na pytania dotyczące treści wysłuchanego utworu literackiego;
 • dziecko wie jakie ma obowiązki w domu;
 • zna rolę i zadania matki w domu;
 • poznaje drukowane i pisane litery „m’, „M”, „t”, „T”;
 • ćwiczy analizę i syntezę słuchową wyrazów zwierających głoski m,t;

Metody:

 • słowna – polecenia, objaśnienia;
 • oglądowe – pokaz;
 • aktywizująca: elementy Metody Dobrego Startu ;
 • czynne: stawianie zadań do wykonania

Środki dydaktyczne:

Zeszyt ćw.1 str. 36 – 42, Zagadki dla dzieci, MP3, plakaty przedstawiające: park, drzewa, liście, zwierzęta; plansze  dydaktyczne „Zawody”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat : Park jesienią

 • Poznanie budowy drzewa.
 • Rozpoznawanie  drzew oraz dopasowywanie liści.
 • Kraina literek: poznajemy zapis litery „m”, „M”.
 • Słuchanie rymowanki, podkreślenie litery „m” w tekście.
 • Szukanie na obrazkach nazw, w których występuje sylaba „ma”.

 

II jednostka lekcyjna:

Temat: Pod jednym dachem

 • Słuchanie wiersza pt. „Szczęśliwy dom” Tomasza Plebańskiego.
 • Odpowiadanie na pytania odnoszące się do tekstu.
 • Wyjaśnienie znaczenia wyrazu „dom”
 • Pisanie po śladzie litery m i M, łączenie litery z samogłoskami: a, o, e, i.
 • Zagadki słowne i rebusy.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Moi rodzice

 • Kraina literek: poznajemy zapis litery „t”, „T”.
 • Odszukiwanie na ilustracji elementów zawierających głoskę „t”.
 • Dzielenie na sylaby wyrazów zawierających głoskę „t”.
 • Pisanie po śladzie litery „t”, „T”, łączenie litery z samogłoskami: a, e, i , o.
 • Pisanie pośladzie sylab: at, ot, it, et

 

IV jednostka lekcyjna:

Temat: Co robią moi rodzice

 • Słuchanie tekstu Praca i zabawa;
 • Odpowiadanie na pytania odnoszące się do utworu;
 • Rozmowa na temat wykonywania pracy w danym zawodzie;
 • Zabawa ruchowa „Zgadnij kim jestem?”