Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 2,

OPRACOWAŁA: mgr Joanna Dębicka

Lekcja  4 – 28 października

Nazwa bloku programowego:  Edukacja wczesnoszkolna

Temat:  W ŚWIECIE GŁOSEK I LITER

Cele główne:

 • dostrzega różnicę między głoską a literą;
 • zna spółgłoski i samogłoski;

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wypowiada się na temat zasad zachowania ostrożności na ulicy;
 • liczy liczbę głosek i liter w wyrazach;
 • układa zdania z podanych liter;

Metody:

 • czynne: metoda zadań; metoda ćwiczeń;
 • słowne: rozmowy, opowiadania, instrukcje,objaśnienia.

Środki dydaktyczne:

„Nasze Szkoła klasa2” cz.1 A,zeszyty w 3 linie, kostka, pionki.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat:  Spotkanie z policjantką

 1. Wspólne czytanie czytanki pt. „Spotkanie z policjantką”;
 2. Dzieci odpowiadają na pytania nauczyciela dotyczące zachowania na ulicy; Zapisanie najważniejszych zasad w formie zdań w zeszycie.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Głoski i litery

 1. Przypomnienie definicji głoski oraz litery;
 2. Liczenie liczby głosek i liter w wyrazach – wspólnie, w parach.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Samogłoski i spółgłoski

 1. Utrwalenie pojęcia samogłoski oraz spółgłoski;
 2. Układanie wyrazów z podanych liter;
 3. Szukanie w tekstach głosek: u, ó, ż, rz, h, ch.
 4. Zabawa w szukanie samogłosek spośród spółgłosek na tablicy i zakreślanie ich w kółko.