Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV  

OPRACOWAŁA:  dr  Maria  Kabata

Lekcja 5 – 11 listopada

Nazwa bloku programowego: Język polski

Temat: Notatka – poznawanie nowych form pisemnych.

Cele główne:

 • zapoznanie uczniów z zasadami tworzenia notatki;
 • poznanie różnych rodzajów notatek.

Cele szczegółowe:

 • uczeń umie zrobić notatkę z lektury wypożyczonej w bibliotece;
 • zna cele notatki i jej konstrukcję.

Metody:

 • praca z tekstem i obrazem;
 • pogadanka kierowana;
 • wykład.

Środki dydaktyczne:

film, książka, zeszyt ćwiczeń.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat : Jak robimy notatkę w bibliotece?

 1. Omówienie wiersza pod tytułem „W bibliotece”.
 2. Zapoznanie się z zasadami tworzenia notatek.
 3. Poznanie różnych rodzajów notatek.
 4. Ćwiczenia.
 5. Zapowiedź sprawdzianu z wiadomości o wierszu oraz o rzeczowniku.
 6. Zadanie domowe – sporządzenie notatki oraz ćwiczenia.

 

 

KONSPEKT DLA KLASY V