Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VII

OPRACOWAŁA: dr   Maria Kabata

Lekcja 5  – 11 listopada

Nazwa bloku programowego: Język polski

Temat: Pochwała życia we współczesnej poezji polskiej

Cele główne:

  • zapoznanie uczniów z utworami K. Wierzyńskiego „Zielono mam w głowie” i Cz. Miłosza „Dar”;
  • poznanie optymistycznej postawy życiowej prezentowanej przez podmioty liryczne.

Cele szczegółowe:

  • uczeń umie omówić budowę wiersza;
  • potrafi omówić wyznaczniki postawy optymisty i pesymisty;
  • zna poetyckie sposoby prezentowania pozytywnych przeżyć, uczuć, emocji .

Metody:

  • słowna;
  • oglądowa;

Środki dydaktyczne:

podręcznik, karty pracy.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Co znaczy być szczęśliwym na podstawie wierszy: „Zielono mam w głowie” K.Wierzyńskiego, „Dar” Cz. Miłosza.

  1. Zapoznanie się treścią wierszy.
  2. Omówienie budowy utworów lirycznych.
  3. Interpretacja postaw życiowych prezentowanych w utworach. Zapowiedź sprawdzianu z wiadomości na temat budowy wiersza.