KONSPEKT

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja  5 – 11 listopada 

Nazwa bloku programowego: What’s your job.

Temat: Is uncle Gordon a thief?

Cele główne:

 • Kształtowanie umiejętności językowych,
 • Rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe – uczeń:

 • Uczeń poznaje nazwy zawodów,
 • Rozumie różnice pomiędzy czasami Present Simple i Present Continuous,
 • Współpracuje z innymi dziećmi w czasie czytania z podziałem na role,

Metody:

 • Metody praktyczne: pytania i odpowiedzi,
 • Ruchowa,
 • Aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:

 • Materiały multimedialne,
 • Podręcznik,
 • Zeszyt ćwiczeń.

 

Przebieg  zajęć

I jednostka lekcyjna 

Temat : IS UNCLE GORDON A THIEF

 • Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
 • Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 • Nauczyciel zapoznaje uczniów z nowym słownictwem.
 • Uczniowie ćwiczą wypowiedzi z użyciem czasów Present Simple i Continuous.
 • Uczniowie wykonują różne zadania utrwalające.
 • Pożegnanie nauczyciela z klasą.