KONSPEKT

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja  5 – 11 listopada

 Nazwa bloku programowego: ALL THINGS BIG AND SMALL.

Temat: AN AMAZING JOURNEY – YOU’RE EXPLORERS NOW!

Cele główne:

 • Kształtowanie umiejętności językowych,
 • Rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe – uczeń:

 • Poznaje i utrwala nowe słownictwo,
 • Potrafi zastosować przymiotniki i zaimki dzierżawcze,
 • Współpracuje z innymi dziećmi w czasie czytania z podziałem na role,

Metody pracy:

 • Metody praktyczne: pytania i odpowiedzi,
 • Metoda ruchowa
 • Aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne

 • Materiały multimedialne
 • Podręcznik
 • Zeszyt ćwiczeń

Przebieg

I jednostka lekcyjna: 

Temat : AN AMAZING JOURNEY – YOU’RE EXPLORERS NOW!

 • Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
 • Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 • Nauczyciel zapoznaje uczniów z nowym słownictwem.
 • Uczniowie poznają zaimki i przymiotniki dzierżawcze, najpierw intuicyjnie sami wyjaśniają zasady, potem nauczyciel porządkuję wiedzę poprzez krótki wykład na ten temat.
 • Uczniowie wykonują różne zadania utrwalające.
 • Pożegnanie nauczyciela z klasą.