Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr  Julia Wölk

Lekcja  5 – 11 listopada

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat:  Co zagraża przyrodzie? Jak ratować przyrodę?

Cele główne:

 • uczeń zna źródła zanieczyszczeń środowiska;
 • uczeń proponuje działania sprzyjające środowisku przyrodniczemu.

Cele szczegółowe:

 • uczeń wyjaśnia wpływ codziennych zachowań na stan środowiska przyrodniczego;
 • uczeń uzasadnia potrzebę segregacji odpadów;
 • uczeń wie jaki wpływ mają zanieczyszczenia na wodę, powietrze i glebę;
 • uczeń zna przykłady samooczyszczania się przyrody;
 • uczeń zna indywidualne i globalne działania człowieka służące ochronie przyrody.

Metody:

 • wykład;
 • pogadanka;
 • praca z książką;
 • „burza” mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy V „Tajemnice przyrody”, tablica, karty pracy.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat   Co zagraża przyrodzie? Jak ratować przyrodę?

 • Źródła zanieczyszczeń środowiska.
 • Omówienie sposobów rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.
 • Wpływ smogu, odpadów stałych, ścieków, nawozów sztucznych i środków ochrony roślin na środowisko przyrodnicze.
 • Przykłady samooczyszczania się przyrody.
 • Segregacja odpadów – ich ponowne przetworzenie i wykorzystanie.
 • Co możemy zrobić sami w trosce o przyrodę ?