Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr  Julia Wölk

Lekcja  5 – 11 listopada

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat:  „Wędrówka” Słońca po niebie. Pory roku.

Cele główne:

 • uczeń zna „wędrówkę” Słońca po niebie;
 • uczeń zna pory roku.

Cele szczegółowe:

 • uczeń zna wschód, górowanie i zachód Słońca;
 • uczeń wskazuje zależności między wysokością Słońca, a długością cienia;
 • uczeń dostrzega zależność między wysokością Słońca, długością dnia, a temperaturą powietrza w ciągu roku;
 • uczeń zna zmiany pogody w ciągu roku;
 • uczeń opisuje i porównuje cechy pogody w różnych porach roku.

Metody:

 • wykład;
 • pogadanka;
 • dyskusja;
 • burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy IV „Tajemnice przyrody”, tablica, karty pracy.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat  :  „Wędrówka” Słońca po niebie.

 • Wschód, górowanie i zachód Słońca.
 • Południe słoneczne.
 • Zmiany długości cienia w ciągu dnia.
 • Zmiany temperatury powietrza w ciągu dnia.

II jednostka lekcyjna:

Temat :  Pory roku.

 • Objaśnienie zależności między wysokością Słońca, długością dnia, a temperaturą powietrza w ciągu roku.
 • Porównanie cech pogody w różnych porach roku.