Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VII

OPRACOWAŁA: mgr Julia Wölk

Lekcja  3 – 11 listopada

Nazwa bloku programowego: Geografia

Temat:  Wody powierzchniowe.

Cele główne:

 • zapoznanie uczniów z wodami powierzchniowymi na kuli ziemskiej;

Cele szczegółowe:

 • uczeń zna podział wód powierzchniowych;
 • uczeń zna pojęcia związane z budową rzeki;
 • uczeń zna główne rzeki w Europie;
 • uczeń zna główne rzeki w Polsce;
 • uczeń zna podział i przykłady jezior w Polsce;

Metody:

 • praca z podręcznikiem;
 • praca z kartami pracy;
 • pogadanka;
 • wykład.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy VII „Planeta nowa”, karty pracy, tablica szkolna.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat  :    Wody powierzchniowe.

 • Omówienie podziału wód powierzchniowych.
 • Wyjaśnienie pojęcia rzeki.
 • Budowa rzeki.
 • Przykłady głównych rzek w Europie i w Polsce.
 • Podział jezior w Polsce.
 • Przykłady jezior w Polsce