Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV

OPRACOWAŁA: dr  Maria  Kabata

Lekcja 5 – 25 listopada

Nazwa bloku programowego:  Język polski

Temat: Utrwalanie i sprawdzanie wiedzy na temat środków stylistycznych.

Cele główne:

  • utrwalenie wiadomości na temat środków stylistycznych.

Cele szczegółowe:

  • uczeń wie jaka jest budowa utworu poetyckiego;
  • potrafi wskazać najważniejsze środki stylistyczne;
  • rozumie funkcję środków stylistycznych w wierszach.

Metody:

  • pogadanka,
  • praca z tekstem.

Środki dydaktyczne:  podręcznik do klasy V  „Słowa na start” , karty pracy, test.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna

Temat:   Sprawdzamy naszą wiedzę o środkach stylistycznych.

  1. Zaprezentowanie celów i zadań jednostki lekcyjnej.
  2. Praca z tekstem.
  3. Test wyboru.