Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 1

OPRACOWAŁA: Agnieszka Płucienniczek

Lekcja  6 – 25 listopada

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna

Temat:   Słotna jesień

Cele główne:

 • poznanie pisanych liter b, B, c, C;
 • nabywanie umiejętności głośnego czytania;
 • ćwiczenie spostrzegawczości ;
 • ćwiczenie koordynacji oko – ręka;
 • poznanie nowego znaku interpunkcyjnego;
 • poznanie zasad zdrowego odżywiania się.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • słucha z uwagą czytanych przez nauczyciela tekstów;
 • próbuje określić nastrój danego utworu literackiego;
 • wykonuje zadanie zgodnie z instrukcją;
 • ćwiczy pamięć;
 • wie jak powinien ubrać się na jesienny spacer;
 • wie , że należy zdrowo się odżywiać;
 • odczytuje sylaby i wyrazy z poznanych liter;
 • poznaje drukowane i pisane litery b, B, c, C;
 • czyta poprawnie;
 • łączy wyrazy  z rysunkiem;
 • pisze zdania po śladzie;
 • odpowiada na pytania pełnym zdaniem;
 • poznaje znak zapytania;
 • rozwija wyobraźnię.

Metody:

 • podające;
 • praktyczna;
 • aktywizujące: Metoda Dobrego Startu, metoda czytania sylabami, burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Ćw. część 2, Piramida żywieniowa – plakat, Mp3 piosenka o literce oraz Alfabet warzywno – owocowy, karty pracy Metoda Dobrego Startu –  litera b, B oraz c, C , Elementarz –  metoda czytania sylabami

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat :  Jesień w kroplach deszczu

 1. „Parasole” słuchanie wiersza, rozmowa na temat jesiennej słoty, nauka wiersza na pamięć.
 2. Poznanie drukowanej i pisanej litery b, B, nauka pisania poznanych liter w linii.
 3. Wyszukiwanie w tekście liter b, B, zaznaczanie na niebiesko.
 4. Dobieranie wyrazów do ilustracji.
 5. Próba czytania tekstu z nauczycielem , następnie samodzielnie

II jednostka lekcyjna:

Temat: Ubieram się stosownie do pogody

 1. Czym się różni? – wyszukiwanie różnic pomiędzy dwoma obrazkami.
 2. Ubieram się stosownie do pogody – rozmowa kierowana.
 3. Ubrania – odczytywanie nazw.
 4. Który but bez pary – doskonalenie spostrzegawczości.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Jemy zdrowo i kolorowo.

 1. Piramida żywieniowa – poznanie zasad prawidłowego odżywiania się.
 2. Rozsypanka literowa – tworzenie nazw pokarmów, zapisywanie ułożonych wyrazów.
 3. Poznanie drukowanej i pisanej literyc,C nauka pisania poznanych liter w linii.
 4. Wyszukiwanie w tekście liter c, C zaznaczanie na niebiesko.
 5. Znak zapytania – poznanie nowego znaku interpunkcyjnego.
 6. ALFABET warzywno – owocowy , poznanie piosenki.