Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV

OPRACOWAŁ:  mgr  Piotr  Kabata

Lekcja 6 – 25 listopada

Nazwa bloku programowego: Historia 

Temat:  Od Piastów do Jagiellonów

Cele główne:

  • zapoznanie uczniów z początkami królestwa polskiego.

Cele szczegółowe:

  • uczeń zna dokonania Bolesława Chrobrego na drodze do korony;
  • uczeń opisuje historię św. Wojciecha biskupa;
  • uczeń potrafi wymienić przyczyny i skutki zjazdu gnieźnieńskiego.

Metody:

  • praca z podręcznikiem;

Środki dydaktyczne:

podręcznik, mapa.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna

Temat:    Bolesław Chrobry – pierwszy król Polski.

  1. Książę Bolesław Chrobry i biskup Wojciech.
  2. Zjazd gnieźnieński.
  3. Czas wojen i koronacja.