Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY  V

OPRACOWAŁ:  mgr  Piotr  Kabata

Lekcja 6 – 25 listopada

Nazwa bloku programowego: Historia   

Temat: Społeczeństwo średniowiecza

Cele główne:

  • zapoznanie uczniów ze specyfiką życia w średniowiecznym mieście.

Cele szczegółowe:

  • uczeń wskazuje przyczyny powstawania miast;
  • uczeń podaje przykłady cechów rzemieślniczych;
  • uczeń opisuje wygląd miasta średniowiecznego.

Metody:

  • praca z podręcznikiem;
  • praca z tekstem źródłowym.

Środki dydaktyczne:

podręcznik, tekst źródłowy.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna

Temat:    Średniowieczne miasto

  1. Początki miast w średniowieczu.
  2. Cechy rzemieślników i rajcowie miejscy.
  3. Życie codzienne w średniowiecznym mieście.