Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY  VII

OPRACOWAŁ:  mgr  Piotr  Kabata

Lekcja 6 – 25 listopada

Nazwa bloku programowego: Historia  

Temat: Europa i świat po Wiośnie Ludów.

Cele główne:

  • zapoznanie uczniów z genezą Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Cele szczegółowe:

  • uczeń wyjaśnia okoliczności powstania USA ;
  • uczeń rozumie przyczyny wybuchu wojny secesyjnej.

Metody:

  • praca z podręcznikiem;
  • pogadanka;
  • projekcja fragmentu filmu dokumentalnego .

Środki dydaktyczne:

podręcznik, mapa ścienna.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna

Temat:    Stany Zjednoczone w XIX wieku

1.Rozwój Stanów Zjednoczonych .

2.Podział na Północ i Południe .

  1. Przyczyny i przebieg wojny secesyjnej .