Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV

OPRACOWAŁA:   dr  Maria  Kabata

Lekcja 7 – 9 grudnia

Nazwa bloku programowego:  Język polski

Temat: „Wśród nocnej ciszy” – czekamy na święta. 

Cele główne:

 • przypomnienie polskich tradycji i zwyczajów świątecznych;
 • poznanie utworów literackich związanych ze świętami.

Cele szczegółowe:

 • uczeń umie wymienić utwory literackie związane z tematyką bożonarodzeniową;
 • uczeń potrafi dokonać analizy tych utworów;
 • uczeń zna tradycje świąteczne z różnych zakątków Polski.

Metody:

 • pogadanka;
 • praca z tekstem;
 • burza mózgów.

Środki dydaktyczne:  film, piosenka, podręcznik.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna

Temat:  Wśród nocnej ciszy” – czekamy na święta. 

 1. Wprowadzenie na temat tradycji, zwyczajów świątecznych oraz symboli kultury.
 2. Omówienie i analiza budowy utworów literackich o tematyce bożonarodzeniowej.
 3. Układanie życzeń świątecznych.
 4. Zadanie domowe: Przygotować zeszyt ćwiczeń do sprawdzenia na 16.12. 2017.

Leave a Reply