Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VII

OPRACOWAŁ:  mgr  Piotr  Kabata

Lekcja 7 – 9 grudnia

Nazwa bloku programowego: Historia 

Temat: Powstanie Styczniowe.

Cele główne:

  • zapoznanie uczniów z sytuacją na ziemiach polskich w okresie Powstania Styczniowego.

Cele szczegółowe:

  • uczeń potrafi wskazać przyczyny wybuchu Powstania Styczniowego;
  • uczeń charakteryzuje przebieg walk w trakcie powstania;
  • uczeń zna postacie: Aleksander Wielopolski, Ludwik Mierosławski, Romuald Traugutt.

Metody:

  • pogadanka;
  • praca z tekstem;
  • praca z źródłami historycznymi.

Środki dydaktyczne:  podręcznik, film.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna

Temat:  Powstanie Styczniowe.

  1. Praca organiczna.
  2. Przyczyny wybuchu powstania i jego przebieg.
  3. Represje po powstaniu.

 

Leave a Reply