Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V

OPRACOWAŁ:  mgr  Piotr  Kabata

Lekcja 7 – 9 grudnia

Nazwa bloku programowego: Historia 

Temat: Krzyżacy nad Bałtykiem.

Cele główne:

  • zapoznanie uczniów z historią zakonu krzyżackiego.

Cele szczegółowe:

  • uczeń zna przyczyny, dla których powołano zakon krzyżacki;
  • uczeń potrafi wyjaśnić przyczyny konfliktu polsko – krzyżackiego.

Metody:

  • pogadanka;
  • praca z tekstem.

Środki dydaktyczne:  podręcznik, mapa, film dokumentalny.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna

Temat:  Krzyżacy nad Bałtykiem.

  1. Zakon krzyżacki na ziemiach polskich.
  2. Zjednoczenie państwa polskiego.
  3. Konflikt polsko-krzyżacki.

 

Leave a Reply