Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV

OPRACOWAŁ:  mgr  Piotr  Kabata

Lekcja 7 – 9 grudnia

Nazwa bloku programowego: Historia 

Temat: Państwo Kazimierza Wielkiego.

Cele główne:

  • zapoznanie się z średniowieczną monarchią polską w czasach Kazimierza Wielkiego.

Cele szczegółowe:

  • uczeń zna dokonania Kazimierza Wielkiego w przebudowie państwa polskiego;
  • uczeń rozumie w jakim celu został powołany Akademia Krakowska.

Metody:

Środki dydaktyczne:   podręcznik, film, ikonografia, mapy.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna

Temat:  Państwo Kazimierza Wielkiego.

  1. Powtórzenie wiadomości o Bolesławie Chrobrym.
  2. Sytuacja w Królestwie Polskim na początku panowania Kazimierza Wielkiego.
  3. Dokonania gospodarcze i polityczne króla Kazimierza.
  4. Akademia Krakowska – pierwsza polska uczelnia wyższa.

Leave a Reply