Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V

OPRACOWAŁA:    mgr Izabela Bielińska

Lekcja 8 – 13 stycznia

Nazwa bloku programowego:  Język polski

Temat:  Części mowy oraz zastosowanie ich w tekście

Cele główne:

 • umiejętność wypowiedzi na temat poznanych części mowy

Cele szczegółowe:

 • uczeń wie na jakie odpowiadają pytania
 • uczeń wie co określają
 • uczeń potrafi wskazać je w tekście

Metody:

 • słowne : wykład, pogadanka
 • twórczego myślenia / pytania i odpowiedzi

Środki dydaktyczne:

notatka o częściach mowy, karty pracy

Przebieg:

I jednostka lekcyjna

Temat:  Praca z tekstem. Szukamy części mowy.

 1. Przypomnienie ogólnych wiadomości o poznanych częściach mowy
 2. Umiejętność wskazania w tekście
 3. Zabawa z piosenką a poznane części nowy

II jednostka lekcyjna

Temat:  Przysłówek. O czym mówi, co określa ?

 • Jak poznajemy przysłówek ?
 • Od czego tworzy się przysłówek ?
 • Stopniowanie przysłówków

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply