Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV

OPRACOWAŁA:  dr  Maria  Kabata

Lekcja 8 – 13 stycznia

Nazwa bloku programowego:  Język polski

Temat: Opowieść o Polsce – „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza.

Cele główne:

 • zapoznanie uczniów z osobą i twórczością Adama Mickiewicza;
 • poznanie fragmentu „Pana Tadeusza”.

Cele szczegółowe:

 • uczeń zna postać Adama Mickiewicza;
 • uczeń potrafi wymień najważniejsze dzieło A.Mickiewicza;
 • uczeń umie określić charakter i nastrój fragmentu „Pana Tadeusza”.

Metody:

 • pogadanka ;
 • praca z tekstem;
 • praca z grafiką i filmem.

Środki dydaktyczne:

podręcznik, obrazy i portrety, film.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna

Temat:   Opowieść o Polsce – „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza.

 1. Zapoznanie się z życiem i twórczością Adama Mickiewicza .
 2. Poznanie fragmentu „Pana Tadeusza”.
 3. Analiza stylistyczna utworu.

Leave a Reply