Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VII  

OPRACOWAŁA:  dr  Maria  Kabata

Lekcja 8 – 13 stycznia

Nazwa bloku programowego: Język polski

Temat: „Reduta Ordona” Adama Mickiewicza – walka za ojczyzną i poświęcenie dla  niej.

Cele główne:

 • przypomnienie wiadomości o życiu i twórczości Adama Mickiewicza;
 • poznanie utworu Adama Mickiewicza „Reduta Ordona”.

Cele szczegółowe:

 • uczeń zna życie i twórczość Adama Mickiewicza
 • uczeń zapoznał się z utworem „Reduta Ordona” i potrafi osadzić jego przesłanie w kontekstach historyczno-literackich;
 • uczeń umie dokonać analizy poznanego dzieła.

Metody:

 • pogadanka;
 • praca z tekstem;
 • analiza dokumentu filmowego.

Środki dydaktyczne:

podręcznik, film, ścieżka dźwiękowa.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna

Temat:  „Reduta Ordona” Adama Mickiewicza – walka za ojczyzną i poświęcenie dla  niej.

 1. Przypomnienie informacji dotyczących Adama Mickiewicza.
 2. Romantyczne konteksty walki o wolność.
 3. Omówienie tematyki utworu A. Mickiewicza „Reduty Ordona” .
 4. Analiza stylistyczna dzieła.

 

 

Leave a Reply