Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY  V

OPRACOWAŁ:  mgr  Piotr  Kabata

Lekcja 8 – 13 stycznia

Nazwa bloku programowego: Historia 

TematPolska i Krzyżacy.

Cele główne:

  • zapoznanie uczniów z sytuacją królestwa polskiego w okresie zawarcia unii polsko-litewskiej i wielkiej wojny z zakonem krzyżackim.

Cele szczegółowe:

  • uczeń wymienia powody zawarcia unii polsko-litewskiej ;
  • uczeń podaje przyczyny wybuchu wojny z zakonem;
  • pokazuje na mapie i krótko opisuje Litwę i królestwo Polskie.

Metody:

  • pogadanka;
  • praca z podręcznikiem;

Środki dydaktyczne:

podręcznik, infografika, mapa.

Przebieg:

I  jednostka lekcyjna

Temat:  Jadwiga i Jagiełło.

  1. Unia polsko – litewska.
  2. Wielka wojna z zakonem.

 

 

Leave a Reply