Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV

OPRACOWAŁ:  mgr  Piotr  Kabata

Lekcja 8 – 13 stycznia

Nazwa bloku programowego: Historia   

Temat: Od Piatów do Jagiellonów.

Cele główne:

  • przybliżenie uczniom okoliczności i powodów zawarcia unii polsko-litewskiej .

Cele szczegółowe:

  • uczeń potrafi krótko przedstawić postacie władców: Jadwigi i Jagiełły;
  • uczeń pokazuje na mapie granicę Polski i Litwy oraz ich stolice;
  • uczeń wyjaśnia powody zawarcia unii polsko-litewskiej.

Metody:

  • pogadanka;
  • praca z mapą.

Środki dydaktyczne:  podręcznik

Przebieg:

I jednostka lekcyjna

Temat:  Jadwiga i Jagiełło – unia polsko-litewska.

  1. Jadwiga na polskim tronie.
  2. Jagiełło i krzyżackie zagrożenie.
  3. Unia polsko – litewska.

 

Leave a Reply