Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VII

OPRACOWAŁ:  mgr  Piotr  Kabata

Lekcja 8 – 13 stycznia

Nazwa bloku programowego: Historia   

Temat: Ziemie polskie po Wiośnie Ludów.

Cele główne:

  • zapoznanie uczniów z polityką zaborców na ziemiach polskich po upadku powstania styczniowego.

Cele szczegółowe:

  • uczeń wymienia przykłady polityki zaborców wobec Polaków;
  • uczeń wskazuje sposoby obrony przed polityką zaborców.

Metody:

  • pogadanka;
  • praca z tekstem źródłowym (podręcznik) .

Środki dydaktyczne:  podręcznik

Przebieg:

I jednostka lekcyjna

Temat: Represje po powstaniu styczniowym. W zaborze pruskim i austriackim.

  1. Represje po upadku powstania styczniowego.
  2. Germanizacja i kulturkampf.
  3. Autonomia galicyjska.

 

Leave a Reply