Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 8   – 13 stycznia

Nazwa bloku programowego: Pets.

Temat: Have you  got a pet?

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności językowych;
 • rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego;
 • osłuchiwanie się z językiem mówionym.

Cele szczegółowe:

 • uczeń poznaje słownictwo z tematu o zwierzętach;
 • uczeń poznaje przymiotniki opisujące zwięrzeta;
 • uczeń utrwala wyrażenie „have got”.

Metody:

 • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;
 • ruchowa;
 • aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:

materiały multimedialne, podręcznik, nagrania audio,zeszyt ćwiczeń

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat :       Have you got a pet?

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Nauczyciel przedstawia nowe słownictwo.
 4. Uczniowie wykonują różne zadania utrwalające.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

Leave a Reply