Konspekt dla starszej grupy przedszkolnej

KONSPEKT DLA GRUPY PRZEDSZKOLNEJ STARSZEJ.

Lekcja 18 – 13 stycznia.

Nazwa bloku programowego: Świat zwierząt.

Temat: Czworonożni przyjaciele.

Cele główne:

 • pogłębianie wiedzy o zwierzętach;
 • doskonalenie pamięci;
 • uczenie dzieci szacunku do zwierząt.

Cele szczegółowe – dziecko:

 • rozpoznaje i nazywa najpopularniejsze zwierzęta;
 • klasyfikuje zwierzęta według kryteriów (dzikie, domowe i hodowlane);
 • rozwiązuje zadania dotyczące zwierząt;
 • rozwija wyobraźnię;
 • doskonali zmysły: słuchu i wzroku;
 • chętnie uczestniczy w zabawach muzycznych;
 • kształtuje umiejętność koncentracji uwagi;
 • wypowiada się na tematy związane ze zwierzętami;
 • wykonuje pracę plastyczną.

Metody:

 • słowna: pogadanka;
 • aktywizująca: naśladowanie odgłosów i ruchów poznanych zwierząt;
 • oglądowa: karty pracy.

Środki dydaktyczne:

nożyczki, klej, kredki,  kolorowe wycinanki, blok, karty pracy.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie dzieci;
 • Rozmowa kierowana przez nauczyciela na temat zwierząt i ich odgłosów;
 • Wysłuchanie piosenki ruchowej pt. „Odgłosy zwierząt”;
 • Rozmowa kierowana przez nauczyciela na temat klasyfikacji zwierząt;
 • Dzieci z pomocą nauczyciela wykonują ćwiczenia z kart pracy – „Gdzie jest mój domek”;
 • Odczytanie przez nauczyciela wiersza  „Zoo” Jana Brzechwy;
 • Dzieci z pomocą nauczyciela uzupełniają ćwiczenia z kart pracy – przyklej ogon do zwierzątka;
 • Zajęcia plastyczne – koloruję zwierzątka;
 • Podsumowanie dnia i podziękowanie za wspólnie spędzony czas.

 

Leave a Reply