Konspekt

 

KONSPEKT DLA  KLASY VII

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 8   – 13 stycznia

Nazwa bloku programowego: A day in the life.

Temat: What do you do?

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności językowych;
 • rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • uczeń czyta i słucha ze zrozumieniem;
 • uczeń zna i nazywa codzienne czynności;
 • uczeń poznaje czasy future simple i konstrukcję „be going to”.

Metody:

 • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;
 • ruchowa;
 • aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:

materiały multimedialne, podręcznik, nagrania audio,zeszyt ćwiczeń

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat :       What do you do?

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Nauczyciel przedstawia nowe słownictwo.
 4. Uczniowie wykonują różne zadania dotyczące tematu lekcji.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

Leave a Reply