Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 0

OPRACOWAŁA: Joanna Dębicka

Lekcja  8 – 13 stycznia

Nazwa bloku programowego: Toys

Temat:   Noisy toys

Cele główne:

 • Poznanie nazw zabawek w języku angielskim;
 • znajomość nazw opisujących pogodę w języku angielskim.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wymienić nazwy hałaśliwych zabawek;
 • wymienia nazwy opisujące pogodę w języku angielskim;
 • potrafi liczyć do 10 w języku angielskim;
 • śpiewa i ilustruje ruchem piosenki.

Metody:

 • metody czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda ćwiczeń;
 • metody oglądowe: obserwacja i pokaz: czynnośći, przykład osobisty nauczyciela, udostępnianie sztuki: utwory muzyczne;
 • metody słowne: uczenie piosenek.

Środki dydaktyczne:

Telefon, głośniczek, pacynka „Cookie”, maskotka „Snowman”, flashcards-obrazki „toys”, historyjka obrazkowa, flashcards „weather”.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Noisy toys

 1. Powitanie piosenką „hello song”.
 2. Powtórzenie słownictwa związanego z pogodą – piosenka „How’s the weather?”
 3. Historyjka obrazkowa z postacią Cookie „Noisy toys”.
 4. Piosenka „Noisy toys”.
 5. Zabawa w szybkie reagowanie na słówko – dotykanie odpowiedniego obrazka „Noisy toys”.
 6. „I am a little snowman” – posenka z pokazywaniem.
 7. Pożegnanie piosenką „Bye, bye song”.

Leave a Reply