Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY  II

OPRACOWAŁA: mgr Joanna Dębicka

Lekcja  9 – 20 stycznia

Nazwa bloku programowego: Edukacja Wczesnoszkolna

Temat: Wiersz rodzinny

Cele główne:

 • poznanie treści baśni „Dziewczynka z zapałkami” Hansa Christiana Andersena;
 • porównywanie dwóch liczb używając znaków >, <, = ;
 • dodawanie oraz odejmowanie w zakresie liczby 20;
 • poznanie zasady wymienności ch w sz;
 • zapoznanie ze stopniami pokrewieństwa w rodzinie;
 • stworzenie kartki na Dzień Babci i Dziadka.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi podać definicję „baśni”;
 • udziela dłuższych, rozbudowanych wypowiedzi na pytania nauczyciela;
 • liczy w przód i w tył od danej liczby,
 • porównuje dowolne dwie liczby, używa znaków >, <, = ;
 • dodaje i odejmuje liczby w zakresie 20;
 • rozwiązuje proste zadania tekstowe;
 • czyta tekst rymowanki;
 • recytuje wiersze, zwracając uwagę na interpunkcję i intonację;
 • rozszerza zasób słownictwa, tworząc rodziny wyrazów;
 • wypowiada się na temat rymowanki i ilustracji;
 • uczestniczy w rozmowach, prezentuje własne zdanie i formułuje wnioski;
 • rozumie pojęcia głoski, wyrazu i zdania;
 • oddziela wyrazy w zdaniu;
 • pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad kaligrafii), dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną;
 • słucha wypowiedzi innych osób i korzysta z przekazywanych informacji;
 • poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych;
 • zna podstawowe relacje między najbliższymi; identyfikuje się ze swoją rodziną;
 • układa i zapisuje życzenia oraz tworzy kartkę na Dzień Babci i Dziadka.

Metody:

 • czynne: metoda samodzielnych doświadczeń, metoda kierowania aktywnością, metoda zadań;
 • słowne: rozmowy,opowiadania, zagadki, objaśnienia, uczenie wierszy, metody żywego słowa;
 • oglądowe: utwory literackie.

Środki dydaktyczne:

„Nasze ćwiczenia klasa2” cz.2,„Podręcznik część 1B „Nasza Szkoła klasa 2”, Podręcznik część 2 „Nasza Szkoła klasa 2”,zeszyty w 3 linie,„Nasze ćwiczenia. Matematyka” cz. 2, tekst baśni „Dziewczynka z zapałkami” Hansa Christiana Andersena, kredki, blok kolorowy techniczny, nożyczki.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat:  Wyrazy z ch wymiennym – przypomnienie zasad pisowni

 1. Czytanie rymowanki z podręcznika – odkrywanie zasady pisowni wyrazów z ch Rozmowa o komiksie. Rozmowy z użyciem podanych wyrazów – scenki w parach.
 2. Nauka na pamięć wierszyka A. Frączek. Ćwiczenia ortograficzne: tworzenie i pisanie par wyrazów (wymiana ch – sz).
 3. Zadania w zeszycie ćwiczeń: rozwiązywanie rebusów i układanie zdań; wypełnianie krzyżówki.
 4. Uzupełnianie wypowiedzi podanymi wyrazami; przepisanie zdań po zmianie wyrazów z ch na wyrazy wyjaśniające pisownię.

II jednostka lekcyjna:

Temat:  Interpretacja baśni „Dziewczynka z zapałkami” Hansa Christiana Andersena

 1. Słuchanie baśni „Dziewczynka z zapałkami” czytanej przez nauczyciela.Uczniowie śledzą czytany przez nauczyciela tekst, posiadając własne egzemplarze baśni.
 2. Wyjaśnienie pojęcie baśni przez nauczyciela.
 3. Quiz – sprawdzający znajomość treści wysłuchanego utworu dla każdego ucznia – dzieci zaznaczają prawidłową odpowiedź.
 4. Dłuższe wielozdaniowe wypowiedzi uczniów dotyczące utworu, ukierunkowane pytaniami nauczyciela z jednoznacznym indywidualnym sprawdzaniem i ewentualną poprawą odpowiedzi zaznaczonych w Quizie.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Czy kolejność liczb w dodawaniu jest ważna?

 1. Tworzenie kolekcji wg wyróżnionej cechy – kolekcje rosnące i malejące.
 2. Liczenie elementów zbioru, porządkowanie liczb w ciągu rosnącym lub malejącym – kostki domina, cyferki.
 3. Porównywanie liczb, użycie znaków >, <, =.
 4. Demonstracja kolejności dodawania oraz wykonywanie ćwiczeń praktycznych.
 5. Układanie formuł matematycznych do ilustracji.

IV jednostka lekcyjna:

Temat: Wiersz rodzinny

 1. Czytanie przez nauczyciela utworu N. Usenko pt.:„Wiersz rodzinny”. Podawanie przez dzieci skojarzeń związanych ze słowem Odpowiedź na pytanie Dlaczego ludzie zakładają rodziny?.
 2. Wyjaśnienie pojęciadrzewo genealogiczne.
 3. Nauczyciel podaje regułę dotyczącą pisowni imion, a także podaje nazwy stopni pokrewieństwa.
 4. Zadanie w ćwiczeniach: uzupełnianie krzyżówki, liczenie liter w wyrazach, odkodowanie hasła.
 5. Zapoznanie dzieci ze zwrotami dotyczącymi zasad zgodnego współżycia z rodzeństwem. Rozmowa o udzielaniu pomocy rodzicom w opiece nad młodszym rodzeństwem, określenia dotyczące następstwa czasu. Utrwalenie pojęć związanych z bliższymi i dalszymi członkami rodziny.
 6. Rozmowa na temat zbliżającego się Dnia Babci oraz Dziadka. Wykonanie kartki z samodzielnie napisanymi życzeniami.

Leave a Reply