Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 1

OPRACOWAŁA: Katarzyna Jefmańska

Lekcja 9 – 20 stycznia

Nazwa bloku programowego: Edukacja Wczesnoszkolna

Temat: Karnawałowy zawrót głowy.

Cele główne:

 • charakteryzowanie pór roku i miesięcy;
 • wypowiadanie się płynne pełnymi zdaniami;
 • poznanie pojęć związanych z pomiarem czasu;
 • tworzenie wyrazów z sylab;
 • poznanie nowych liter alfabetu;
 • ćwiczeniespostrzegawczościwzrokowej;
 • poznanie zasad odpowiedniego zachowania się wobec ludzi starszych.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • słucha uważnie tekstów literackich czytanych przez nauczyciela;
 • potrafi udzielić odpowiedzi na pytanie dot. wysłuchanego utworu;
 • wie, jak odpowiednio zachować się wobec dziadków i osób starszych:
 • potrafi wykonać laurkę:
 • potrafi napisać imiona swoich dziadków;
 • poznaje obraz graficzny oraz zapis liter: f, F;
 • potrafi zaznaczyć w tekście poznane litery;
 • pisze odręcznie i czytelnie w jednej linii;
 • dobiera podpisy do obrazków;
 • zna zasady obowiązujące w filharmonii;
 • układa wyrazy z rozsypanych sylab;
 • wie, co oznacza słowo „empatia;
 • odróżnia głoskę f, od w;
 • rozumie jak ważną rolę w rodzinie pełnią babcia i dziadek;
 • uczy się się szacunku do osób starszych.

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizująca: burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Zeszyt ćw. część 2, Podręcznik Elementarz Odkrywców cz.2,ksero Sprawdzianu nr1

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

TematDzień Babci i Dziadka.

 1. „Odnalezione zdjęcie” – słuchanie opowiadania Rafała Witka. Rozmowa na temat wysluchanego opowiadaniu.
 2. Kolorowanie ilustracji na podstawie wysłuchanego tekstu, samodzielne czytanie zdań.
 3. Rozmowa na temat odpowiedniego zachowania się wobec babci, dziadka i innych osób starszych. Wskazanie właściwego i niewłaściwego zachowania się wobec tych osób.
 4. Czytanie życzeń dla babci i dziadka oraz wykonanie dla nich laurek.

II jednostka lekcyjna:

Temat:  Sprawdzian.

 1. Powtórzenie materiału.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Na koncercie.

 1. Słuchanie czytanki ze str.66 podręcznik Elementarz Odkrywców cz.2.
 2. Analiza i synteza głoskowa i sylabowa wyrazów. Samodzielne czytanie tekstu.
 3. Litera f, F – poznanie obrazu graficznego małej i dużej litery f, F. Pisanie po śladzie.
 4. Wyszukiwanie litery w tekście oraz oznaczenie odpowiednim kolorem małej i dużej litery „f”.
 5. Podpisywanie ilustracji odpowiednimi wyrazami z ramki, odszukiwanie ukrytych instrumentów na ilustracji, zapis w ćwiczeniach.
 6. Które zachowanie jest właściwe, a które nie? Zapoznanie się z zasadami zachowania się obowiązujących
 7. Układanie podpisów do zdjęć z rozsypanych sylab w jednakowym kolorze.

IV jednostka lekcyjna:

Temat:  Pomoc innym.

 1. „Czy to była pomoc”?–czytanie czytanki, rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
 2. Empatia – poznanie i wyjaśnienie nowego słowa.
 3. Znaki wokół nas, wspólne wyjaśnianie znaczeń pokazanych znaków.
 4. Rozmowa na temat sytuacji, w których możemy sobie pomagać. Zaznaczanie odpowiednich ilustracji.
 5. Czytanie tekstu oraz uzupełnianie ilustracji. Czy odróżniasz głoskę „f” od głoski „w”? Pisanie przy każdym zdjęciu odpowiedniej litery.
 6. Tworzenie wyrazów z sylab, które zaczynają się od sylaby, która kończy poprzedni wyraz.

Leave a Reply