Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA:  mgr  Iwona Łapsa Sumara

Lekcja  9 -20 stycznia

Nazwa bloku programowego: Język polski

Temat: Osobowa a nieosobowa forma czasownika

Cele główne:

 • uczeń zna formę osobową i nieosobową czasownika.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi wskazać czasownik w zdaniu;
 • odróżnić bezokolicznik od formy osobowej czasownika;
 • utworzyć bezokoliczniki od form osobowych;
 • wie kiedy piszemy w zakończeniach bezokolicznika „-źć”;
 • wie kiedy piszemy w zakończeniach bezokolicznika „-ść”.

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań.

Środki dydaktyczne:

karty pracy

Przebieg

I jednostka lekcyjna

 1. Powtórzenie materiału z poprzednich zajęć –co wiemy już o czasowniku i jego formach.
 2. Wykonywanie ćwiczeń z kart pracy.
 3. Pisownia bezokoliczników zakończonych na „-ść” i „źć”
 4. Praca domowa.

II jednostka lekcyjna 

Temat: Powtórzenie  wiadomości o przysłówku.

Cele główne

 • utrwalenie wiadomości o przysłówku.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi wskazać w tekście przysłówki;
 • potrafi przekształcić przymiotnik w przysłówek i odwrotnie ;
 • potrafi stopniować przysłówki;
 • wie co to są antonimy i synonimy;
 • potrafi utworzyć do podanych przysłówków synonimy i antonimy .

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań.

Środki dydaktyczne:

karty pracy

Przebieg:

II jednostka lekcyjna

 1. Powtórzenie materiału z poprzednich zajęć o przysłówku.
 2. Przypomnienie pojęcia synonim i antonim.
 3. Wykonywanie ćwiczeń z kart pracy.
 4. Praca domowa.

 

 

Leave a Reply