Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VII

OPRACOWAŁA:  mgr Iwona Łapsa Sumara

Lekcja  9-20 stycznia

Nazwa bloku programowego: Język polski

Temat: Powtórzenie wiadomości o częściach mowy.

Cele główne:

  • uporządkowanie i usystematyzowanie  wiadomości o częściach mowy.

Cele szczegółowe: uczeń:

  • zna wszystkie  części mowy i potrafi  określić ich formy gramatyczne ;
  • buduje zdania pojedyncze i złożone z podanych części mowy;
  • rozróżnia odmienne i nieodmienne części mowy ;
  • stosuje zdobytą wiedzę w ćwiczeniach praktycznych

Metody:

  • podające: pogadanka;
  • praktycznych działań;

Środki dydaktyczne:

Przygotowane przez nauczyciela karty pracy

Przebieg

I jednostka lekcyjna :

  1. Powtórzenie materiału z poprzednich zajęć –co wiemy już o częściach mowy.
  2. Wykonywanie ćwiczeń z kart pracy.
  3. Praca domowa.

 

 

 

 

Leave a Reply